BAVARIA Tours Polska - sprawdzony partner w Bawarii, Niemczech, Europie

Dodatek do Ogólnych Warunków Uczestnictwa

DODATEK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE I JĘZYKOWE BAVARIA Tours Polska

AUTOKAR
Miejsca w autokarze są przydzielane komputerowo wg kolejności zgłoszeń (decyduje data podpisania umowy turystycznej).
W szczególnych wypadkach możemy „zarezerwować” wybrane z pozostałych miejsce w autokarze – dotyczy to tylko osób uprzywilejowanych (inwalidów, kobiet w ciąży, uciążliwa choroba lokomocyjna).
Autokary - BTP korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający na wycieczkę z naszego biura jest opisany tzn. za przednią szybą znajduje się tablica informacyjna z logo BAVARA Tours Polska. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego środka transportu. Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, taksówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się kilka różnych autokarów.
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co kilka godzin organizujemy postoje w miejscach, gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu może się to skończyć
poważnym wypadkiem. Podobnie należy zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeśli z jakichś względów autokar
zatrzymuje się na jezdni. W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy w tunelach. Prosimy również o zachowanie „zdrowego
rozsądku” przy pakowaniu bagażu podręcznego na półki nad siedzeniami – dozwolone jest pakowanie jedynie lekkich przedmiotów tj. okrycie
wierzchnie, poduszka itp.

BAGAŻ
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max 25 kg) oraz niedużego bagażu
podręcznego. W celu uniknięcia pomyłek przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do luku były oznaczone w sposób
umożliwiający właścicielom ich łatwe rozpoznanie.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY
Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby - pilot jest osobą towarzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje dotyczące
odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Przewodnik lokalny (z reguły dodatkowo
płatny) to osoba która najlepiej zna swoje miasto i przeszła odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, na terenie którego pracują. Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu. Pilot i przewodnik porozumiewają się biegle językiem polskim i niemieckim.

INFORMACJA O WYJEŹDZIE
Klient który zakupił i w całości opłacił wyjazd, w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym wyjazdem na adres e-mail podany przy rezerwacji otrzymuje informację o wyjeździe. Informacja zawiera potwierdzenie miejsca (adres) i godziny wyjazdu oraz awaryjnie numer
komórkowy do pilota wycieczki. Bardzo prosimy o telefonowanie do pilota wycieczki tylko awaryjnie, jednak nie wcześniej niż w dzień wyjazdu na wycieczkę. Wcześniej wszelkich informacji udziela pracownik biura podróży, u którego została wykupiona wycieczka.

ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 20 minut przed wyjazdem).
Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku czekania na
spóźnionego uczestnika. Zatem o ile Uczestnik nie zgłosi się
punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce spotkania z grupą. Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę przez uczestnika miejsca wsiadania trzeba uzgodnić z BAVARIA Tours Polska pod rygorem utraty gwarancji miejsca w środku transportu. Zmiany miejsca wsiadania mogą być zgłoszone na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej i wtedy są bezpłatne. W przypadku dokonywania zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy lub krócej, BAVARIA Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/osoba/przystanek.

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu z Polski do przyjazdu do Polski. Oznacza to, że podróż autokarem lub samolotem
wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień wycieczki, a rozkłady wyjazdów autokarowych opisane są w każdym programie imprezy turystycznej i na naszej stronie internetowej www.bavaria-tours.pl. Podane w programie godziny powrotu do Polski są godzinami orientacyjnymi.

DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się w biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część kosztów turysta
pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u pilotów. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...”. Często też, osoby które nie ukończyły 18 r.ż. płacą 50 % mniej za dodatkowe świadczenia (np. bilety wstępu) jednakże często są proszone o ukazanie aktualnej legitymacji szkolnej.

HOTELE
Standard hotelu podany jest w każdym z programów na stronie internetowej. Wyposażenie może różnić się w zależności od odwiedzanego kraju, jednak na podstawę składają się oprócz części sypialnianej (łóżko, materac, szafa) także: kołdra, poduszka, ręczniki, papier toaletowy. Prosimy o wzięcie ze sobą suszarek, kosmetyków, żelazka turystycznego bądź innych państwu niezbędnych przedmiotów, ponieważ hotel może nie być w nie wyposażony.

WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia.
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu oraz kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów.
Obiadokolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. Jeśli w dniu przejazdu nie ma obiadokolacji w hotelu nie znaczy to, że turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia propozycje okolicznych restauracji. Obiadokolacje mogą być organizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście. Ilość gwarantowanych ofertą posiłków jest równa ilości zakupionych noclegów (chyba, że oferta precyzuje inaczej).
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone w cenę, przy obiadokolacjach są płatne dodatkowo.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych. Jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować. W takiej sytuacji pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za pokój 1-osobowy w wysokości 20 euro/za każdy nocleg w Szwajcarii i 15 euro/ za każdy nocleg w pozostałych częściach Europy.

UBEZPIECZENIA
Nasi klienci ubezpieczeni są w TU SIGNAL IDUNA - każdy klient ma prawo i obowiązek zapoznać się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczeń, które są dostępne na stronie TU. Prosimy pamiętać, że ubezpieczenie zawierane przez BTP na rzecz Uczestników ma charakter standardowy i podstawowy, dlatego każdy Uczestnik powinien w razie potrzeby zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia według uznania! Standardowe
ubezpieczenie (zawarte w cenie imprezy turystycznej – jeżeli oferta nie precyzuje inaczej) obejmuje następujące ryzyka:
Koszty leczenia (KL) – ubezpieczenie KL zapewnia zwrot wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób psychicznych, chronicznych, wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków, nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków związanych ze sportami motorowymi i powietrznymi. Suma ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego wynosi równowartość w złotych 10 000 EUR. Uwaga! Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jeśli powstały w wypadku umyślnego działania Uczestnika, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, działań wojennych itd.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie obejmuje podstawowe świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na
zdrowiu. Suma ubezpieczenia NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu wynosi 10.000 EUR. Każdorazowo, grupową polisę ubezpieczeniową na wycieczce posiada pilot wycieczki, natomiast warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest posiadanie dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość, a co najważniejsze poświadczenie danych podanych w trakcie zapisywania się na wycieczkę.
Wszelkie dodatkowe ubezpieczenia turyści wykupują na własną rękę.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EUR obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponujemy zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można wymieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na granicy. Polskie karty
płatnicze (należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje. Zalecamy zabrać ze sobą walutę kraju docelowego.

OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się intensywnym programem zwiedzania i niekiedy wymagają wielogodzinnych przejazdów
lub/i długich pieszych spacerów. Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia. W razie wątpliwości, czy dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wycieczce, prosimy zgłosić się po radę do biura BAVARIA Tours Polska.

OKTOBERFEST 2024Oferta na 2024 - już dostępna!

SEZON 2024Oferta na 2024 - już dostępna!

Znajdź Nas na Facebook'u


Powrót do strony głównej | Kontakt
BAVARIA Tours Polska wszystkie prawa zastrzeżone