BAVARIA Tours Polska - sprawdzony partner w Bawarii, Niemczech, Europie

Święto Piwa OKTOBERFEST - 19.09 - 04.10.2020

Oferta na 2020 - już dostępna !

Warunki Rezerwacji

Warunki rezerwacji hoteli i innych usług turystycznych za pośrednictwem Biura Turystyczno-Językowego BAVARIA Tours Polska

I. PRZEDMIOT UMOWY:
1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków na jakich BAVARIA Tours Polska świadczy usługę rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelach i innych obiektach oraz rezerwacji innych usług turystycznych na rzecz, i w imieniu Klienta.

II. REZERWACJA USŁUGI:
1. Zakup miejsc noclegowych lub innych usług turystycznych odbywa się poprzez kontakt z BAVARIA Tours Polska.
2. Klient zobowiązany jest do poprawnego złożenia zamówienia, przy czym BAVARIA Tours Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie złożonego przez Klienta Zamówienia.
3. Do Klienta należy upewnienie się, że Potwierdzenie Rezerwacji, będące dokumentem potwierdzającym zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast powiadomić o tym fakcie BAVARIA Tours Polska.

III. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE REZERWACJE - USŁUGI
Obowiązującą jednostką płatniczą jest Euro (EUR). Jedyną możliwą formą płatności jest przelew bankowy. Płatności gotówką będą przyjmowane tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z BAVARIA Tours Polska.

PRZELEW BANKOWY
W przypadku dokonywania płatności za rezerwację w formie przelewu bankowego, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty i przesłania dowodu dokonania przelewu drogą elektroniczną (w formie skanu lub pliku .pdf) na adres: info@bavaria-tours.pl lub faksem na numer: 0049 8845 444 98 33 w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Należność należy wpłacić na konto:

Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen – Właściciel konta – Marcin Juraszczyk
IBAN: DE50703500000011053881
BIC/SWIFT: BYLADEM1GAP

W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.
W sytuacji gdy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Klienta oferta jest już nieaktualna (np. brak miejsc, wyższa cena), Klientowi jest składana oferta innego hotelu o podobnym standardzie (w miarę dostępności miejsc), dopłaty do aktualnej oferty lub dokonywany jest zwrot płatności.

IV. FAKTURY VAT
1. BAVARIA Tours Polska ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty zakończenia usługi.
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług BAVARIA Tours Polska jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT.
3. W przypadku, gdy Klient nie podał lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, BAVARIA Tours Polska nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury w terminie powyżej 14 dni od daty zakończenia usługi.

V. USŁUGI DODATKOWE
Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Hotelu lub innym obiekcie (np. parking, koszty pralni, płatna telewizja, mini-bar i inne), nie zamówione w procesie składania Zamówienia oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych wprowadzone decyzją władz miejskich muszą być pokryte przez Klienta bezpośrednio w Hotelu, chyba, że zostały wcześniej dokonane inne ustalenia z BAVARIA Tours Polska.

VI. POTWIERDZENIE REZERWACJI - VOUCHER
1. Klient wraz z potwierdzeniem zamówionej usługi otrzymuje oficjalne Potwierdzenie Rezerwacji, będące jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie rezerwacji.
2. Po przesłaniu przez Klienta ostatecznej listy uczestników wraz z podziałem na pokoje, Klient otrzyma od BAVARIA Tours Polska ostateczne rozliczenie Zamówienia.
3. BAVARIA Tours Polska przesyła Klientowi Voucher, dopiero w momencie otrzymania wszystkich środków należących za zamówioną usługę na swoje konto.
4. Voucher jest niezbędnym do przedłożenia w Hotelu, umożliwiającym wykorzystanie zamówionej usługi.

VII. ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIONEJ USŁUGI
1. Zmian lub anulacji zamówionej usługi należy dokonywać kontaktując się bezpośrednio z BAVARIA Tours Polska drogą pisemną. BAVARIA Tours Polska nie ma obowiązku przyjąć zmiany lub anulacji Zamówienia w innej formie przekazu.
2. W celu swojej ważności wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez BAVARIA Tours Polska pisemnie.
3. Jeśli warunki danej oferty nie stanowią inaczej, BAVARIA Tours Polska dokona zmiany Rezerwacji bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Hotelu i konkretnej oferty. BAVARIA Tours Polska gwarantuje przekazanie Klientowi takiej informacji w sposób przejrzysty i prosty w procesie składania Zamówienia. Nadrzędnymi warunkami anulacji są warunki zawarte w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku ich braku obowiązują Warunki Ogólne:
a. BAVARIA Tours Polska nie pobiera żadnych opłat od Klienta w przypadku, gdy anulacja zamówionej usługi nastąpiła w terminie do 6 tygodni od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
b. BAVARIA Tours Polska pobierze 100% kosztów, jeśli Klient dokonuje anulacji zamówionej usługi w terminie poniżej 6 tygodni lub mniej od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
c. BAVARIA Tours Polska pobierze 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania.
d. BAVARIA Tours Polska pobierze 100% całości kosztów rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie (no-show).
5. W przypadku anulacji rezerwacji BAVARIA Tours Polska zwraca należny Klientowi koszt, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty lub ogólnych Warunków Rezerwacji, na wskazane konto Klienta (przelew bankowy).
6. BAVARIA Tours Polska będzie starało się odzyskać dla Kleinta jak najwyższy procent kosztów wynikający z anulacji. W tym celu będzie prowadziło rozmowy z Hotelem mając zawsze na uwadze dobro Klienta. Jednocześnie BAVARIA Tours Polska nie gwarantuje odzyskania kosztów rezerwacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BAVARIA Tours Polska
1. BAVARIA Tours Polska dołoży wszelkich starań, aby proponowane świadczenia były zgodne z ich wcześniejszą prezentacją.
2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe BAVARIA Tours Polska poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Klientowi wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi, w tym przypadku BAVARIA Tours Polska zwróci Klientowi całość kosztów poniesionych przez Klienta.
3. Brak potwierdzenia rezerwacji oznacza brak dostępnych miejsc. BAVARIA Tours Polska nie odpowiada za faktyczny, dostępny stan wolnych miejsc noclegowych w Hotelu.
4. Całkowita odpowiedzialność BAVARIA Tours Polska nie może przekroczyć wartości usług zamówionych przez Klienta.
5. Dokonanie przez BAVARIA Tours Polska zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.

IX. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI BAVARIA Tours Polska
1. BAVARIA Tours Polska nie jest właścicielem proponowanych Hoteli, w związku z czym:
a. BAVARIA Tours Polska nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez personel Hoteli.
b. BAVARIA Tours Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Hotelu lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.
2. W przypadku działania tzw. "siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, BAVARIA Tours Polska jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu lub innych świadczeń powinny być kierowane do Hotelu oraz do pilota wycieczki podczas wyjazdu oraz przesyłane do BAVARIA Tours Polska w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
2. Brak informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w Hotelu przez Klienta, przekazanej do BAVARIA Tours Polska w określonym terminie, może znacznie wpłynąć na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.
3. BAVARIA Tours Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

XI. DANE KLIENTA
Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem BAVARIA Tours Polska, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do Firmy BAVARIA Tours Polska. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną lub faxem), zgodnie z przepisami prawa. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

XII. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI
Klient, który złożył zamówienie w BAVARIA Tours Polska i otrzymał Potwierdzenie Rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

XIII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem niemieckim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie BAVARIA Tours Polska.
2. W przypadku gdy jeden z warunków traci swoją ważność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych punktów niniejszych Warunków Rezerwacji.
3. BAVARIA Tours Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Rezerwacji.


Powrót do strony głównej | Kontakt
BAVARIA Tours Polska wszystkie prawa zastrzeżone